Dermatolojik olarak test edilen kozmetik ürünler için ön koşullar nelerdir, test nasıl uygulanmaktadır ?

Dermatolojik test, insan denekler üzerinde yapılan tıbbi araştırmalar için etik ilkeler doğrultusunda, gönüllüler üzerinde yapılan bir kozmetik ürünün, tahriş potansiyelini değerlendirmek için yapılan testtir. Bu test, yasal olarak zorunlu değildir, ama ürünün toleransı değerlendirmek için şirketler gönüllü olarak gerçekleştirilir.

Gönüllüler üzerindeki in vivo klinik testler,  alanında uzman kişiler (örn. dermatolog) tarafından, Helsinki Bildirgesine (insan denekler üzerinde tıbbi araştırmalar için etik ilkeler) uygun olarak gerçekleştirilir.

In-vivo test yönteminde potansiyel tahriş edici kimyasallar ile çalışma yapılması olası bir durum olduğundan, ulusal ve uluslar  arası etik kaygılar taşıdığı kabul edilir.

In vivo patch testlerin laboratuvarlar arası tekrarlanabilirliği mevcut değildir. İnsan patch test kontrol dataları sınıflandırma kabulleri için doğrulanabilir olmalıdır.

TEST EDİLEN ÜRÜNLER İÇİN ÖN KOŞUL NEDİR?
Herhangi bir gönüllü, test edilecek ürünlere maruz kalmadan önce, ilgili toksisite testlerini kapsayan güvenlilik değerlendirmesi yapılmalıdır. Güvenlilik değerlendirmesi tamamlanmış, risk taşımayan ürünler ile gönüllüler üzerinde çalışma yapılabilir. Kozmetik ürünlerin dermatolojik olarak test edilmesinde öncelikle Sağlık Bakanlığına bilgi verilmektedir. Bakanlık bu aşamada ürün incelemelerini yapmaktadır ve firmalardan ürünlerin güvenli olduğuna dair ürün güvenlilik değerlendirme raporunu talep etmektedir.

DERMATOLOJİK TEST UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

  1. Test için genelde ön kol ve sırt gibi uygulaması kolay ve rahat yerler tercih edilir. testler uygulanırken nispeten kılsız    olan bölgeye uygulanmalıdır.
  2. Ürün enjekte edilen yama (yapışkan bant [“chamber”]) koruyucu köşesinden kaldırılır.
  3. Test materyali sırt bölgesine yapıştırılır.
  4. Uygulama sonrası test materyalinin çevresi işaretlenip numaralandırılır.
    48 saat sonra test materyali çıkarılarak test alanı kalemle işaretlenir ve 30 dakika sonra değerlendirilir.
  5. Test bölgesi 72 ve/veya 96. saatte yeniden değerlendirilir. Yalnızca 48. saatte yapılacak değerlendirme yeterli değildir. Geç ortaya çıkacak reaksiyonların saptanabilmesi için 72 ve/veya 96. saatte ikinci ve/veya üçüncü değerlendirmelerin yapılması gerekir.

DERMATOLOJİK TEST VERİLERİNİN YORUMLANMASI ve SINIFLANDIRILMASI
Uzman Dermatolog tarafından, test edilen kozmetik ürünün verileri ile sonuçlar hesaplanır. Sonuç verilerine dayanarak ürünün sınıflandırılması yapılır.

►Tahriş edici / irritasyon nedeni değil

►Çok hafif tahriş/Çok hafif irritasyon nedeni

►Biraz hafif tahriş/Az irritasyon nedeni

►Orta hafif tahriş/Orta irritasyon nedeni

►Tahriş/irritasyon nedeni

►Çok tahriş edici / Yüksek irritasyon nedeni09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: