Dermatolojik test, insan denekler üzerinde yapılan tıbbi araştırmalar için etik ilkeler doğrultusunda, gönüllüler üzerinde yapılan bir kozmetik ürünün, tahriş potansiyelini değerlendirmek için yapılan testtir. Bu test, yasal olarak zorunlu değildir, ama ürünün toleransını değerlendirmek için firmalar tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilir.

Gönüllüler üzerindeki in vivo klinik testler,  alanında uzman kişiler (örn. dermatolog) tarafından, Helsinki Bildirgesine (insan denekler üzerinde tıbbi araştırmalar için etik ilkeler) uygun olarak gerçekleştirilir.

DERMATOLOJİK TEST VERİLERİNİN YORUMLANMASI ve SINIFLANDIRILMASI

Uzman Dermatolog tarafından, test edilen kozmetik ürünün verileri ile sonuçlar hesaplanır. Sonuç verilerine dayanarak ürünün sınıflandırılması yapılır.

Tahriş edici / irritasyon nedeni değil

Çok hafif tahriş/Çok hafif irritasyon nedeni

Biraz hafif tahriş/Az irritasyon nedeni

Orta hafif tahriş/Orta irritasyon nedeni

Tahriş/irritasyon nedeni

Çok tahriş edici / Yüksek irritasyon nedeni

İRRİTASYON KURULUK ÖDEM
0: İrritasyona dair hiçbir bulgu yoktur
0.5: Minimal ve şüpheli irritasyon
1: Hafif kızarık,sivilceli
2: Orta, düzgün görünümlü kızarıklık
3: Güçlü, düzgün görünümlü kızarıklık
4: Yangı oluşturan kızarıklık
0: Bir bulgu yok
0.5: Kuru,gergin görüntü
1: Hafif, ince kuru tabaka oluşumu
2: Orta kuru tabaka oluşumu
3: Büyük pullar ile ciddi kuru tabaka
+: Ödem oluşumu gözlendi
-: Ödem oluşumu yok

 

Dermatolojik testleriniz ve daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.