(GMP) İyi Üretim Uygulamalarının kapsamı nedir ?

GMP İngilizce karşılığı Good Manufacturing Practices ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kontaminasyon  olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.

Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiş olup, ülkemizde de 2013 yılında başlayan uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranmaktadır.

Türkiye’de ve uluslararası alanda kozmetik sektöründe hizmet veren firmaların iyi üretim uygulamaları;  TS EN ISO 22716 “KOZMETİK-İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI-KILAVUZ” standardı kapsamında belgelendirmeye başlamıştır.

GMP Sisteminin temel ilkeleri;

 • Kalite yönetiminin kurulması,
 • Personel ve organizasyon yapısının ele alınması,
 • Bina, makine, ekipman ve malzemelerde standardın sağlanması,
 • İş süreçlerinin ve uygulama talimatlarının dokümantasyonu,
 • Ham madde girişi, işlenmesi, saklaması ve dağıtım esaslarının belirlenmesi,
 • Kalite kontrol ve yeterlilik testlerinin yapılması,
 • Tüm faaliyetlerin onaylanması ve yetkili kişilerin belirlenmesi,
 • Şikayet alma ve ürün geri çağırma sistemlerinin kurulması,
 • Hataların araştırılması ve önlemlerin alınması,
 • Örneklerin saklanması, sorunlu veya iade edilen ürünlerin yok edilmesi,
 • Firma içi ve dış denetimlerin sağlanması

Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI’nda 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Kozmetik ürünlerin üreticileri, sadece bu Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna (GMP)  göre üretim yapmakla yükümlüdürler. İyi İmalat Uygulaması (GMP)  yaptığını gösterir belge Kuruma gönderilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: