Güneş Ürünlerinizin Etiketlerini Nasıl Düzenlemelisiniz?

Güneşten koruyucu ürün, tek veya temel amacı insan cildini UV ışınlarından (ışınları emerek, dağıtarak veya yansıtarak) korumak olan, cilde sürülerek uygulanan; krem, losyon, yağ, sprey, jel vb. formda herhangi bir kozmetik üründür.

Tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla UV ışınlarına aşırı maruz kalınmasıyla ilişkili riskler, güneşe maruziyet derecesi ve cilt tipi için gerekli güneşten koruyucu ürünlerin kategorisi hakkında, ürünlerin etiketlerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması uygun olabilir.

UVA/UVB korunması, iddialar, kullanma talimatları, uyarılara yönelik;

*Güneşten koruyucu ürünler hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma sağlamalıdır. Ayrıca UV ışınlarından % 100 korur (total koruma, tam koruma gibi),hiçbir koşulda ürünü tekrar uygulamaya gerek yoktur (tüm gün koruma sağlar gibi), bebeklerde ve çocuklarda yeterli koruma sağlar ifadeleri içeren ve buna benzer ifadeleri ima eden iddiaları bulundurmamalıdır.

*Güneşten koruyucu ürünlerde % 100 koruma sağlamadığını belirten uyarılara yer verilmelidir. Bu ürünlerin kullanımları ve dikkat edilmesi gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulmalıdır. Güneşten koruyucu ürünler “Güneşten koruyucu ürün kullanıldığında dahi güneşte çok uzun süre kalmayınız.”, “Güneşe fazla maruz kalmak ciddi sağlık tehdididir.” gibi uyarıları içerebilir.

*Tüketicinin güneşte kalmayı planladığı süreye uygun ürünü kullanması, ürünün tekrar tekrar kullanımı ile güneşlenme süresinin uzatılmasının, dolayısıyla güneşte çok uzun süre kalmasının sakıncalı olabileceği gibi uyarılara yer verilebilir. İlaveten üründen beklenen korumanın elde edilebilmesi için “Güneşe maruz kalmadan önce güneşten koruyucu ürün kullanınız.”, “Güneşten korumanın devamlılığını sağlamak için özellikle terledikten, yüzdükten veya havluyla kurulandıktan sonra uygulama işlemini tekrarlayınız.” gibi uyarılara yer verilebilir.

*Bebek ve küçük çocuklar için ürünün kullanımının uygun olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Bebek ve çocuklar için üretilen güneşten koruyucu ürünlerin etiketinde dikkat edilmesi gereken önlemler ile ilgili tavsiyelere yer verilmelidir. “Bebekleri ve küçük çocukları doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Bebek ve çocukları güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde (11:00-16:00 saatleri arasında) güneşe çıkarmamaya özen gösteriniz.” gibi.

*Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliği ürünün doğru kullanımına bağlı olması nedeniyle belirtilen iddiaların sağlanabilmesi amacıyla, ürünlerin doğru kullanımına yönelik talimatları taşımaları gerekmektedir. Üretici, ürünün özelliğine göre uygulama şeklini, uygulama yerini, uygulamayı takiben ne kadar süre sonra güneşe çıkılabileceğini, ürünün hangi koşullarda (örneğin suya dayanıklılığı) ne kadar süre koruma sağlayacağı gibi bilgilere kullanma talimatında yer vermelidir. Ürünün kullanımı ile meydana gelebilecek istenmeyen etki durumlarına yönelik uyarılara da talimatlarda yer verilmelidir.

Güneşten koruyucu ürünlerin bu özelliği taşımaları için sağlamaları gereken minimum koşul; UVB ve UVA ışınlarına karşı minimum düzey olarak belirtilen seviyede koruma sağlamasıdır. Koruma derecesi, standardize edilmiş, tekrarlanabilir test yöntemleriyle ölçülmeli ve foto bozunma göz önünde bulundurulmalıdır. In vitro test yöntemlerine öncelik verilmelidir.

Güneşten koruma faktörü saptanmasında uluslararası harmonize test yöntemleri kullanılmalıdır. Uluslararası harmonize test yöntemlerine örnek olarak: ISO 24444:2010 standardı, ISO 24443:2012 standardı, ISO 24442:2011 standardı, Uluslararası Güneşten Korunma Test Yöntemi (2006) ve In vitro UVA Koruma Tayini Test Yöntemi [International Sun Protection Test Method (2006) ve Method for in vitro Determination of UVA Protection (2011)] isimli metotlar güneşten koruma faktörü saptanması için geçerliliğini koruyan valide yöntemlerdir.

NOT: Güneş ürünlerinde kullanılan UV filtrelerin kullanım oranları sınırlandırılmış olabilir veya etikette içeriği belirtmeniz gerekebilir. Örneğin; “Benzophenone-3” kullanılmış ise bunu etikette de yazmanız gerekmektedir. Maksimum kullanım oranlarına ise Kozmetik Yönetmeliği ek III‘ten ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar:
TİTCK Güneşten koruyucu kozmetik ürünlere ilişkin kılavuz
Ek III için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: