Hızlandırılmış stabilite testi nedir, parametreleri nelerdir ?

Stabilite test kozmetik ürünlerde yeni yada düzenlenmiş ürünün raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik kalite standartlarının yanı sıra uygun koşullar atında depolandığı ve  işlevselliğinin sürdürebilirliğini sağlamaktır.

Hızlandırılmış Stabilite Testleri
Kozmetik ürünler çok çeşitli olduğundan standart bir stabilite test prosedürleri olamaz. Ürünlere bağlı olarak bilimsel temeller oluşturarak test protokolleri belirlenebilir.

Test edilecek partinin türü belirlenir (örneğin laboratuvar, pilot, ya da üretim numunesi) ki bu ürün ticari olarak satışa sunulacak ürünün temsili numunesi olabilir.

Stabilite testinin gerçek zamanlı yada hızlandırılmış koşullar altında gerçekleştirildiğinde;

  • Koku, renk, görünüş
  • Ambalajdaki değişiklikler
  • pH
  • Viskozite
  • Ağırlık değişimi

Gibi parametreler ve eğer gerekirse, diğer özel testler ve normal kullanım süresinde mikrobiyolojik büyümeyi engellemek için ürünün yeteneğini gösteren mikrobiyal test parametrelerine göre değerlendirilmelidir.

Özel ürün türleri için diğer parametrelere göre analitik veriler değerlendirilmelidir. Ayrıca her ürün tipi için uygun kriterler seçilerek daha fazla sıcaklık ve sürelerde ya da belirtilen sıcalıkta bilimsel verilere dayalı olmalıdır. Test parametreleri uzmanlar tarafından ve tecrübe temelinde bu kriterler ve prosedür değerlendirilmelidir.

Stabilite Testinde Neler önemlidir?

Test edilen ürünün fonksiyonu göz önüne alındığında gözlenen değişikliklerin ürünü etkileyip etkilemediği değerlendirilir.

Ambalaj ve dış çevrenin ürün ile arasında etkileşimde olduğunda ambalaj bitmiş ürünün stabilitesini doğrudan etkileyebilir.

Ürünün hangi depolama koşulu altında ürünün değişiklik gösterdiği, ürünün hangi ortamda satılacağı ile ilişkilendirilir.

Ürün özellikleri değişimlerinin belirgin eğilimleri araştırılır.

Hızlandırılmış stabilite testinde elde edilen veriler doğrultusunda;

Kalite değişimsiz, varyasyonsuz ve kalıcı olmalı,
Pozisyon ya da durum değişikliğine dayanıklı olmalı,
Küçük dalgalanmalar göstermenin ötesinde sağlam ve güvenilir olmalı,
Kolay gerçekleşen bir kimyasal değişim olmamalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: