Kozmetik ürünler için hazırlanan ürün bilgi dosyası neleri kapsamaktadır?

Kozmetik ürünler için ürün bilgi dosyası 1223/2009/EC sayılı AB Kozmetik Düzenlemesine göre 5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanması zorunludur. Her bir kozmetik ürün için bulunması gereken ürün bilgi dosyasında ürünün tanımlanması, kozmetik ürün güvenlik raporu, GMP ye uygun üretildiğini içeren üretim metodu, iddiaların kanıtlanması, istenmeyen etkiler, ürünün pazarlanması amacı ile yürütülen testlerine ilişkin kayıtları vb. kayıtları içermelidir.

Ürün bilgi dosyasının gerekli durumlarda güncellenmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.

ÜRÜN BİLGİ DOSYASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

(1) Üretici, kozmetik ürün bilgileri dosyasını ilgili kozmetik ürünün son serisinin piyasaya sürüldüğü tarihten sonra on (10) yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.

(2) Ürün bilgi dosyasının muhafazasında bilginin güncel ve doğru olması gereklidir. Her değişiklik ürün bilgi dosyasına aktarılmalıdır. Kozmetik ürün ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda ise değişikliğe ilaveten nedeni dosyada yer almalıdır.

(3) Ürün bilgi dosyası; kozmetik ürün formülasyonunda değişiklik, ciddi istenmeyen etki vb. durumlarda bu hususlara uygun olarak güncellenmelidir.

Ürün bilgi dosyası ile ilgili diğer hükümler MADDE 14-

(1) ÜBD’nin hazırlanmasında; farklı tür ve boyutlardaki ambalajlar için tek ÜBD yeterlidir; ancak, bu dosya içinde güncel ambalajlarda dahil olmak üzere diğer boyut ve ambalaj türleri hakkında da bilgiler yer almalıdır.

(2) Ürün bilgi dosyası firma çalışanlarına yol gösterici nitelikte olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: