Kozmetik ürünlerde güvenlilik değerlendirmesine ilişkin kılavuzda, bileşenler ve ürün hakkında verilmesi gereken bilgiler detaylı olarak tanımlanmıştır. Piyasaya arz edilecek her ürün normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan insan sağlığı can ve mal güvenliği çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenlik koşullarının sağlaması gerekmektedir.

Güvenlik değerlendirmesi bir kozmetik ürün için ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı, maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak Kozmetik Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince bitmiş üründe yapılır.

Bu değerlendirmeyi yapacak güvenlik değerlendirme sorumlusu eczacılık diplomasına sahip bir kişi veya tıp, diş hekimliği, biyoloji, kimya, biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişi olmalıdır.

Detaylı Bilgi için Tıklayın.   

Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi ve daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.