Kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik test zorunlu mudur, bir kozmetik ürünün mikrobiyolojik kalitesini etkileyen çevresel faktörler nelerdir ?

Mikrobiyolojik test kozmetik ürünler için zorunlu analizlerdir. Özellikle, kozmetik ürünlerin içeriğindeki bileşenler mikroorganizma kontaminasyonu açısından risk taşırlar. Mikroorganizmalar, çevresel faktörlerden de etkilenmektedirler. Kozmetik ürünlerin içerikleri, pH’ları ve içeriklerinde ki yüksek su oranlarından dolayı mikroorganizmaların üremesine uygun ortam oluşturmaktadırlar. Kozmetik üreticileri piyasaya güvenli ürün sunmak zorundadır, bu nedenle ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesine önem vermesi gerekir. Ürün tüketiciye arz edilmeden önce ürünün güvenliğini sağlanmalı, üretim ve geliştirme sırasında mikrobiyolojik testleri yapılmalıdır.

Kozmetik ürünlerde gerekli olan mikrobiyolojik testler laboratuvarımızda yıllarca kozmetik alanında hem üretim hem laboratuvar hem de ar-ge kısmı da çalışmış deneyimli elemanlarımız tarafından yapılmaktadır.

KOZMETİK ÜRÜNLERDE MİKROBİYOLOJİK TEST ZORUNLU MUDUR?

Kozmetik üreticisi , kozmetik ürününün güvenli kullanımı acısından mikrobiyal kalitesini ve stabilitesini sağlamakla yükümlüdür. Mikrobiyolojik testlerin gerekli olmadığı düşük mikrobiyolojik riskli kozmetik ürünler için; Yüksek-düşük pH’ lı ürünler, Alkol içeriği >%20 olan ürünler, organik çözeltilere dayalı ürünler vb. için bilimsel doğrulama sağlanmalıdır. Bunun dışında kalan tek kullanımlık ve açılmayan ürünler ile diğer tüm kozmetik ürünler için mikrobiyolojik kontrol zorunludur.

KOZMETİK ÜRÜNÜN MİKROBİYOLOJİSİNİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER NELERDİR?

Kozmetik ürünlerin nakliyesi ve depolanması sırasında uygun koşulların sağlanmaması. (Ürün içeriklerine bağlı olarak stabilitelerinin korunması için üreticinin saklama koşullarına bağlı kalınmalıdır).

Kozmetik ürünlerin doğrudan güneş ışığı ile temas etmesi. (Doğrudan güneş ışığı kozmetik bileşenlerinin yapısını bozma özelliğine sahiptir. Güneş ışığına hassas ürünler, ikili ambalajlarda satışa sunulmalı ve güneş almayacak ortamda saklanmalıdır, tüketicinin bu konuda bilgilendirilmesi için ürün etiketindeki uyarılar kısmında bu durumu açıklayan yönlendirmeler yer almalıdır).

Kozmetik ürünlerin aşırı nemli ve sıcak ortamlara maruz kalması. (Yüksek oran da su içeren kozmetik ürünlerde sıcaklık ve nemle beraber mikroorganizma üremesi kolaylaşır).

KOZMETİK ÜRÜNLERİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİNDE HANGİ PARAMETRELERE BAKILIR?

Kozmetik ürünlerde toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı, toplam küf-maya sayımı, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Candida albicans analizleri yapılır.

Bitmiş ürün için kabul kriterleri aşağıdaki gibidir:

Kategori 1: 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler, durulanmayan ürünler

Kategori 2: Diğer ürünler, durulanan ürünler

Kategori 1’de sınıflandırılan kozmetiklerin 1 g ya da 1ml’sinde, toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayısının ve Toplam Küf-Maya sayısının, 102 cfu/g veya 102 cfu/ml’yi aşmaması gerekmektedir.

Kategori 2’de sınıflandırılan kozmetiklerin 1 g ya da 1ml’sinde, toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayısının ve Toplam Küf-Maya sayısının, 103 cfu/g veya 103 cfu/ml’yi aşmaması gerekir.

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Candida albicans’ın, kozmetik ürünlerde temel potansiyel patojenler olarak belirlenmişlerdir. Bu temel potansiyel patojenler, Kategori 1’deki ve Kategori 2’deki kozmetik ürünlerin 1 g ya da 1 ml’de kesinlikle bulunmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: