KOZMETİK ÜRÜNLERDEKİ MİKROBİYAL KONTAMİNASYON NE ANLAMA GELİR?

Kozmetik ürünler steril olmayan ürünler olup mikroorganizmaların kontaminasyonuna her an açık olan ürünlerdir. Bu ürünler, mikrobiyolojik açıdan incelendiğinde, aseptik koşullarda üretilmediklerinden patojen olmayan mikroorganizmaların varlığına rastlanmaktadır. Önemli olan bu bulaşanların patojenik özellik göstermemesi ve belirlenen sınır değerlerden yüksek olmamasıdır.

MİKROORGANİZMALARIN GELİŞEBİLDİĞİ KOZMETİK ÜRÜNLER

Göz Ürünleri: P. aeroginosa, küfler ve gram negatif bakteriler
Oral Ürünler: Diş macunları ve ağız sularında bakteri ve fungi ile kontaminasyona maruz kalabilmektedirler. P. aeruginosa, S. aureusve Candida türleri sıklıkla kontaminasyona neden olur. Diş fırçalarında Staphyloccoc spp. ve Streptococcus spp. izole etmiştir. Ayrıca bu diş fırçalarında Candida, Corynebacteria, Pseudomonas ve koliform bakterilerin de bulunduğu saptanmıştır.
Şampuanlar: Enterobacteriaceae ve Pseudomonadaceae tarafından kontamine olmaktadır.
Tıraş kremleri: Staphylococcus türleri olduğu belirlenmiştir.
Sabunlarda: En sık izole edilen mikroorganizma P. aeruginosa’dır.

02

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: