KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

MADDE 1- 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ürünün markası, fonksiyonu ve piyasada yer alacak açık adı ambalajda belirtilir. Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Üreticinin adı, unvanı ve adresi, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla kısaltılabilir. Kozmetik ürün ambalajında birden fazla adresin olması durumunda, ürün bilgi dosyasının hangi adreste olduğu belirtilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – Piyasaya ilk kez arz edilecek kozmetik ürün için üretici, yeni ürünü piyasaya arz etmeden önce ve piyasaya kozmetik ürün arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını genişleten imalat ve ithalat müesseseleri, yeni faaliyetine başlamadan önce Kuruma firma kaydı ve ürün bildirimi yapmak zorundadır. Üreticiler, Kurumun sağladığı elektronik bildirim sistemi üzerinden, ürüne ait ambalaj ve Türkçe etiket bilgileri dâhil sistem gerekliliklerini sağlayarak bu Yönetmeliğin Ek-IX’unda yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formunu oluşturup elektronik imza kullanarak ürün bildirimi yapar.
Bu maddenin birinci fıkrasına uygun şekilde bildirimi yapılmayan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yasaktır.
Üreticiler ciddi istenmeyen etkilerin mevcudiyeti durumunda, aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin, Kuruma bildirir.
a) Üreticinin bildiği veya makul ölçüler içinde bilmesi beklenebilecek olan ciddi istenmeyen etkilerin tamamı,
b) İlgili kozmetik ürünün özel olarak tanımlanmasını mümkün kılan ismi,
c) Varsa üreticinin aldığı düzeltici tedbirler.
Üretici, nanomateryallere ilişkin yapılacak bildirimlerin Kurumun sağladığı altyapı aracılığıyla ve elekronik imza kullanılarak eksiksiz ve doğru şekilde yapılmasından sorumludur.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- Kozmetik ürünün kullanılması kaynaklı bir vaka oluşması durumunda hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin Ek-X’unda yer alan bilgiler ürün bildirimi kapsamında, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezinin yalnızca yukarıda belirtilen amaçla erişimine sunulmak üzere Kurumun sağladığı elektronik bildirim sistemine bildirilir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek II – Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 1379 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 1380, 1381 ve 1382 numaralı satırlar eklenmiştir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: