Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun (MSDS) Amacı Nedir?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) adı verilir.

Msds’lerin (Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Amacı Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) başlıkları

1.1 Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı

2.1 Zararın Tanımlanması

2.2 Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

2.3 Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı

2.4 İlkyardım Bilgileri ve Önlemleri

2.5 Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri

2.6 Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

2.7 Kullanım/Elleçleme ve Depolama Özellikleri

2.8 Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri

2.9 Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

2.10 Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi

2.11 Toksikolojik Bilgi

2.12 Ekolojik Bilgi

2.13 Bertaraf Bilgileri

2.14. Taşımacılık Bilgileri

2.15 Yasal Mevzuat Bilgileri

2.16 Diğer Bilgiler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: