Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi (ÜGD)

Güvenlilik değerlendirmesi kozmetik ürünlerde bulunan her bileşen için ön görülen kullanım koşullarında yapılmak zorundadır.

Kozmetik ürünlerde güvenlilik değerlendirmesine ilişkin kılavuzda, bileşenler ve ürün hakkında verilmesi gereken bilgiler detaylı olarak tanımlanmıştır.

Bitmiş üründe insan sağlığı için ürün güvenlilik değerlendirmesi bunun için üretici ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyelerini göz önüne alır.

Piyasaya arz edilecek her ürün normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan insan sağlığı can ve mal güvenliği çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenlik koşullarının sağlaması gerekmektedir. Güvenlik değerlendirmesi bir kozmetik ürün için ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı, maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak Kozmetik Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince bitmiş üründe yapılır.

1-Ürünün nicel ve nitel komposizyonu,
2-Fiziksel/ kimyasal özellikleri,
3-Mikrobiyolojik kalitesi,
4-Öngörülen kullanımları,
5-İçeriğindeki maddelere maruziyet,
6-İstenmeyen etkileri,
7-Güvenlik değerlendirme sonuçları
8-Etikette belirtilecek uyarılar,
9-Kullanım kılavuzu vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: